top of page
O-logo-kruunu..png

KRUUNUKIRPPU

KIDS SECOND HAND SHOP

Myyntiohjeet:

 

Valitsemme myyntiin ainoastaan hyväkuntoisia, ehjiä, puhtaita ja nykymuodin mukaisia vaatteita. Merkitsemme myytävät tuotteet asiakasnumeron perusteella, myyntiaika on kaksi kuukautta (8 viikkoa).

Myyntiajan päätyttyä tilitämme asiakkaalle hänen osuutensa myydyistä tuotteista. Loput vaatteet toimitamme hyväntekeväisyyteen, ensisijaisesti Hope ry:lle, Emmaukselle tai  Pelastusarmeijalle. Ennen myyntiajan loppumista asiakas voi halutessaan tulla itse etsimään myymättömiä tuotteitaan ja ottaa ne mukaansa.

Emme kirjaa tuotekohtaisesti myytäviä vaatteita ja jalkineita myyntilistalle.

Noin 85% eli suurin osa asiakkaistamme haluaa jättää tuomansa vaatteet myyntiin meille siten, että vaatteita ei listata tuote kerrallaan myyntilistalle. Tämä nopeuttaa selvästi myynnin kiertoa - sekä asiakas että me hyödymme tästä käytännöstä.

Kiertotaloustrendi on kovassa kasvussa ja olemme olleet onnekkaita edelläkävijöitä tällä kasvualalla. Toimintatapojemme yhtenäistämisellä haluamme varmistaa asiakkaidemme tasaveroisen palvelun läpi kiertomyynnin ja selkeyttää mallimme asiakkaille. Eli yksinkertaisesti: samat raamit kaikille. Se on reilua.

Emme peri kiinteää palvelumaksua. Asiakkaan osuus listaamattomista myydyistä tuotteista on  40%.

Lataa ja tulosta sopimus:

Sales information:

 

We choose and sell only clothes that are in good condition, clean, and fashionable. We mark and sell the products on the basis of the customer number. The sales period is two months (8 weeks).

 

At the end of the sales period, we will order the customer's share of the products sold. The rest of the clothes will be delivered to charity, primarily to Hope Ry , Emmaus or  Pelastus Armeija.

Before the end of the sales period, the customer may, if She/He so wishes, come and look for Her/His unsold products.

We do not keep record of clothing and footwear sold by product on the sales list. Approximately 85%, or most of our customers, want to leave their clothing on sale so that the clothes are not listed by the product. This will clearly speed up the sales cycle - both the customer and we will benefit from this practice.

 

The circular trend is on the rise and we have been lucky pioneers in this growth sector. By harmonizing our business practices, we want to ensure that our customers receive equal service through circular sales and clarify our model to our customers. That is, simply: the same frames for everyone. It is fair.

 

We do not charge a fixed service fee. Customer's share of sold products is 40%.

 

 

Download and print the Contract:

Ota yhteyttä/Contact us

Mariankatu 12 00170 Helsinki

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Kiitos viestistäsi,olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

bottom of page